Vildtpleje

 

Over 50 år i frøbranchen (Avl, Produktion & Salg) og de seneste 15-20 år også frø til fugle, dyrevildt og bier, har sat sine spor.

Vi gør noget for vildtet. Udover direkte foder og dække, er det mange steder en god ide at så markblomster.

Landbrug og Jagten har brug for al den goodwill vi kan få.

Ring hvis du vil snakke vidtagre og frø.

Se DLF-Trifoliums katalog-bestillingslister-prislister samt det store flotte katalog YOUR COUNTRYSIDE på

  • produkter
  • vildtafgrøder
  • etablering af vildtagre eller på en af de færdige frøblandinger til vildtagre

- find det på www.dlf.dk.

 
 

COVER CROP - dækafgrøder I england

Under ”The Retriever Championship 2011” på Nevill Holt Estate bemærkede jeg ofte, når man ikke kiggede på hundene, de gode dækafgrøder COVERCROPS, som selv i december måned så godt ud.
I programmet for mesterskabet skriver Graham Cox bl.a. at det var sået ”with shooting in mind” og selv under dårlige betingelser var det med omhyggelig forberedelse af Headkeeper Jim Chattaway lykkedes.
Det glædede mig selvfølgelig at frøet var leveret af DLF-Trifoliums engelske datterselskab ”YOUR COUNTRYSIDE”.
I kataloget fra 2012 på side 15 skrives der om ZOOM brassica mixture:
”A fantastic cover crop which we are using for part of the 2011 Retriever Championship. In what has been a very challenging growning year. Zoom has produced a top quality holding cover for both pheasants and partridge”
Mr.Jim Chattaway, Newill Holt Estate, Leicestershire 5th December 2011

Er du interesseret i at læse mere om vildtafgrøder så se det 44 siders farvekatalog på Dlf-Trifoliums hjemmeside: Your Countryside 2015Udsæd til vildtagre

De små vildtagre er medvirkende til, at vildtet får bedre fourageringsmuligheder, således at der kan opretholdes en god og sund vildtbestand.
Vildtagre kan anlægges på langt de fleste arealer, som ikke indgår i markdriften, eller som er uhensigtsmæssige at dyrke. Det kan være kiler, hjørner i marken, særlig bakket terræn eller et vådt areal i marken. I skovene kan brandbælter eller lysninger også anvendes, blot skal det være grønne afgrøder, således at brandbælternes virkning ikke ødelægges. Det er ligeldes en forudsætning at du kender brakregler (restriktioner på gødskning-sprøjtning-udsædsmængde), men spørg din leverandør af udsæd og er arealet lejet skal du spørge udlejer, da det ikke er sikkert han ønsker arealet forurenet med arter der evt. kan krydse med frøavlsarealer.

Ved at så vildtagre de rigtige steder, kan vildtets skade på kulturafgrøder hindres eller gøres mindre. Vildtagrene skal være tilgængelige for vildtet på det tidspunkt, hvor kulturafgrøderne også er attraktive for vildtet og skaderne størst.
Vildtagre bør sås i lange smalle striber, således at randeffekten bliver størst mulig. For at give arterne en bedre indbyrdes fordeling, bør man så striber af den enkelte art. Sammenblandes udsæden risikerer man at en enkelt art kvæler andre arter, som ikke er så høje eller kraftige, men som har en lige så stor betydning for vildtet. Frøstørrelsen af de enkelte arter varierer meget. For de småfrøede arter som f.eks. kløver og fodermarvkål kan det være nødvendigt at iblande sand eller andet materiale for at kunne udså den ønskede mængde.

Husk en vildtager er med til at forbedre levevilkårene for hele den vilde fauna, og med en god vildtager får vildtet en ekstra mulighed for føde og/eller dækning, såvel som det kan være med til at give skov- gæster bedre muligheder for at iagttage dyrelivet, og undgå at de opsøger vildtet de steder, hvor det skal have fred.


Klik på et billede for at se det i stor størrelse

Fotograf: Carsten Pedersen

Billeder fra 17.september 2011:

Cikorier, hvidkløver og stenkløver udsået i 2009/2010

Quinoa
Olieræddike m/skulper
Fodermarvkål
Sandvikker
Cikorier står godt
- hvidkløver i bunden står også godt

Inspektion
SolsikkeBilleder fra 16. juli 2011:

Lysemosen sået 9.maj 2011 med bl.a. honningurt og olieræddiker
Udsået i 2010
Udsået i 2010
Udsået i 2010
Udsået i 2010: Cikorier blomstrer i juli
Udsået i 2010: Cikorier blomstrer i juli

Udsået i 2010: Cikorier blomstrer i juli


Billeder fra 20. juli 2011:


 
Blandede blomster, Skovvejen på vej til planteskolen

 
Calendula (Morgenfruer), Skovvejen på vej til planteskolen


Solsikker i planteskolen

 
Solsikker i planteskolen (bemærk Dear Lawn Blanding i forgrunden)
Afhøstet bygmarkÆldre billeder: